I dag har Skorovas og Namdal Bruk publisert sine nye nettsider. På denne nettsiden kan du lese om prosjektet til Skorovas. Du kan også besøke namdalbruk.no