Visjonen for “Skorovas 2040”

  • Skorovas er Nord-Trøndelags mest kjente Fjellandsby. Last ned masterplanen for Skorovas her.
  • Skorovas er utbygd med 900 fritidsboliger og 50 nye helårsboliger i tråd med Områdereguleringen fra jan 2015, bare 50 tomter er fortsatt ledig.
  • Skorovas er kjent for å ha meget gode tilbud hele året, skiløyper, snøscooterløyper, turstier, sykkelløyper, padletilbud, båthavn, service og mye fysisk aktivitet.
  • Skorovas har en flott ski/skiskytter arena med gode snøforhold hvor det arrangeres trening og konkurranser på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå hver vinter.
  • Det er Skjenkestove, Pizzabar, butikker, kunstgalleri, konsertkirke, rulleskiløyper, Skorovasmarsj, snekkerfirma og snøscooterforhandler i Skorovas.
  • Det er 150 fastboende i Skorovas som yter god service.
  • 3 byggefirma har kontor og visningsanlegg i Skorovas.