Nord-Trøndelag Fylkeskommune skal kartlegge mulige arkeologiske kulturminner i Skorovas Fjellandsby før vinteren