Nå er snart Sweco ferdig med å registrere naturverdier og naturtyper i forbindelse med områdereguleringen av Skorovas Fjellandsby