Namsskogan kommune arbeider nå opp mot Sametinget for å få en god avtale for registrering av eventuelle samiske kulturminner i de planlagte utbyggingområdene for Skorovas Fjellandsby