Da er Nord-Trøndelag Fylkeskommune ferdig med undersøkelsene av arkeologien i området for Områderegulering Skorovas.