Reindriftsagronomen i NT har gitt innsigelse på Områdereguleringsplanen for Skorovas.

Vi jobber på videre sammen med dem så får vi se hva vi får til.