Vi har hatt nytt møte med Fylkesmannen og Reindriftsagronomen og utarbeider nå oppdatert KU.

Vi håper saken løser seg snarlig.