Namdal Kraft AS har gått gjennom sine søknader sammen med NVE ogopdatert.

NVE har stilt krav om utvidet KU-reindrift. Vi arbeider med saken.