Namsskogan og Røyrvik kommuner skal behandle Områdereguleringsplan Skorovas i feb, 2016, det blir spennende!