Vi arbeider nå med detaljplan for turvegen rundt Litjskorovatnet. Kanskje klarer vi byyggestart til våren:-)