Her er tomtekartet. Vi starter med salget av tomter nr 52-65 og nr 88-109 + tomt nr 133, dette blir flott:-)