Priseksempel

Finansieringsordninger → supertilbud gjennom Grong Sparebank

Eksempel Hytte 2 mill

Løsning 1:

60% lån, dvs du låner 1,2 mill. kr. Resten er egenkapital/innsats

2,5% rente, 10 års avdragsfritak

Rentekostnad kr 30.000 før skatteeffekt pr år.

Etter skatt kr 22.800 kr pr år, det blir:

Å betale pr mnd kr 1.950,-

Løsning 2:

80% lån, dvs 1,6 mill. i lån, 20 % pant i bolig og 20% ek

2,5% rente, 10 års avdragsfritak

Rentekostnad kr 40.000 før skatteeffekt pr år

Etter skatt kr 30.400 pr år, det blir:

Å betale pr mnd kr 2.585,-

Løsning 3:

100% lån, dvs 2 mill. 40% pant i bolig

2,5% rente, 10 års avdragsfritak

Rentekostnad kr 50.000 før skatteeffekt pr år.

Etter skatt kr 38.000 pr år, dvs  å betale 3.167 kr/mnd


Samarbeidsaktører

Saltdalshytta, Grong Sparebank, NTE, Namsskogan og Røyrvik kommuner, Namdal Bruk AS, Namsskogan Familiepark AS, Skorovas S- lag, Skjenkestova, Stallvika Maskinstasjon, Skorovas Idrettslag, grunneierne, Familiehytta, Idehytta