Første hytta ferdig, med turveg/skiløypetrase rett nedenfor.

Første hytta ferdig, turveg rett nedenfor

Dette er hyttetyper som kan være et flotte og rimelig alternativ i Skorovas. Flere forslag kommer.

skorovas_masterplan_2

Hyttetype: Skorovas 1

Last ned
Last ned som PDF
  • 78 m2 BRA inkl. anneks + 7 m2 bod
  • Fleksibel hovedbygningskropp som lett kan utvides eller krympes
  • Utebod/anneks kan utvides/tilpasses etter behov
  • Soveplass for 13 personer: 6 i soverom, 2 i anneks, opptil 5 på hems
  • En klar “adkomstside” som legges mot nord/øst, og en sol-/utsiktsside mot sør/vest
  • Kan bygges med skråtak eller flatt tak
  • Bygges i flatt eller lett skrånende terreng, men kan også tåle terrengfall på opp mot 1:4 hvis hyttas lengderetning legges parallelt med kotene. Bordløsning revurderes i så fall

Registrering og byggestil

tomterInnledende registreringer av hus og typologi er gjennomført basert på befaringer i bygda og fremskaffet bildedokumentasjon.

Typisk gjenspeiler typologi og byggemønster gruvesamfunnets organisatoriske hierarki; fra arbeiderboliger – via disponentboliger – til direktørbolig.

Hustypologien gjenspeiler i stor grad norsk etterkrigsfunksjonalisme både i form og uttrykk, samt i planmessige løsninger.

Byggemønster og overordnet areadisponering er utpreget terrengtilpasset basert på lokale forhold og erfaringer, men igjen klart påvirket av det gamle gruvesamfunnets sosiale lagdeling: Direktør- og disponentboligene er lagt høyt med tanke på utsyn og autoritet, mens arbeiderboligene er forlagt nede på Myra i et mer værhardt og ugjestmildt område.

Plasseringen av arbeiderboligene har dog også mange positive kvaliteter. Inndeling og arealdisponering nede på Myra med husenes plassering og uterommene dem imellom, kombinert med hustypologi (2-og 4-familieenheter) har gitt dem et helt annet sosialt liv og kontakt mellom menneskene (arbeiderne) nede på Myra enn hva man kan finne oppe i Lia.

Sentralt i Skorovatn finner vi fellesfunksjoner som butikk, tidligere skole og samfunnshus, legebolig og øvrige adspredelses-/fellesområder.