Nyheter

Boligpartner i Skorovas?

Boligpartner er et stort husfirma med flotte hytter i sitt sortiment. De har avdeling i Namsos og vurdere nå å lage egen hytteserie som skal…

Les mer

Områdereguelring

Namsskogan og Røyrvik kommuner skal behandle Områdereguleringsplan Skorovas i feb, 2016, det blir spennende!

Les mer

Områderegulering Skorovas

Vi har hatt nytt møte med Fylkesmannen og Reindriftsagronomen og utarbeider nå oppdatert KU. Vi håper saken løser seg snarlig.

Les mer

Områderegulering, Innsigelse

Reindriftsagronomen i NT har gitt innsigelse på Områdereguleringsplanen for Skorovas. Vi jobber på videre sammen med dem så får vi se hva vi får til.

Les mer