Nyheter

Arkeologi

Nord-Trøndelag Fylkeskommune skal kartlegge mulige arkeologiske kulturminner i Skorovas Fjellandsby før vinteren

Les mer

Samiske kulturminner

Namsskogan kommune arbeider nå opp mot Sametinget for å få en god avtale for registrering av eventuelle samiske kulturminner i de planlagte utbyggingområdene for Skorovas Fjellandsby

Les mer

Naturverdier

Nå er snart Sweco ferdig med å registrere naturverdier og naturtyper i forbindelse med områdereguleringen av Skorovas Fjellandsby

Les mer

Fjellturer?

Nå er det flotte forhold for fjelltur langs de merkede stiene i Skorovas

Les mer

Skoroblues

Verdens første Skoroblues arrangeres av Skjenkestova 15-17. aug, møt opp!

Les mer

Nye nettsider

I dag har Skorovas og Namdal Bruk publisert sine nye nettsider. På denne nettsiden kan du lese om prosjektet til Skorovas. Du kan også besøke…

Les mer